Mediacje sądowe

  • Cel szkolenia:  jest: zdobycie wiedzy dotyczącej mediacji sądowych i pozasądowych. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami i zastosowaniem mediacji. Pozna kluczowe składowe psychologii konfliktu. Zapozna się z procedurami rozwiązywania konfliktów, psychologią komunikacji, elementami procesu negocjacji niezbędnymi w prowadzeniu mediacji. Zapozna się z przebiegiem procesu mediacji, pozna narzędzia mediacyjne oraz przepisy regulujące instytucję mediacji.
  • Liczba godzin: 35
  • Cena szkolenia: 89 zł
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia
    (opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł, reszta opłat wg cennika na stronie).
  • Dodatkowy dokument: Opinia o posiadanej wiedzy i umiejętnościach – suplement do dyplomu – GRATIS! Wzór dokumentu: OPINIA 
  • Zapisy: Rejestracja na szkolenie (kliknij)
  • Ramowy program szkolenia: