Diagnoza pedagogiczna

  • Cel szkolenia:   jest zdobycie podstawowej wiedzy związanej z diagnostyką pedagogiczną. Uczestnik szkolenia zapozna się z etapami, funkcjami  oraz uwarunkowaniami  prawidłowej diagnozy. Pozna również techniki budowania kontaktu diagnostycznego. Szkolenie obejmuje również elementy poradnictwa, które często jest nieodzownym elementem procesu diagnostycznego.
  • Liczba godzin: 30
  • Cena szkolenia: 89 zł
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia
    (opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł)
  • Zapisy: Rejestracja na szkolenie (kliknij)
  • Ramowy program szkolenia: