Tyflopedagogika z surdopedagogiką

  • Cel szkolenia:   jest przedstawienie zagadnień ogólnych związanych z tyflopsychologią, charakterystyki wad wzroku, a także specyfiki nauczania dzieci z uszkodzeniami wzorku. W szkoleniu omówiono również temat rewalidacji osób słabowidzących i niewidomych wraz z omówieniem charakteru postaw wobec osób niepełnosprawnych. W szkoleniu zawarto także cele surdopedagogiki, wraz z opisem budowy i działania narządu słuchu oraz przedstawiono model medyczny i społeczno-kulturowy głuchoty.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.
  • Liczba godzin: 18
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

Udostępnij i podziel się z innymi: