O FIRMIE

e-mail: ekursyonlinepl@gmail.com

 • indywidualne podejście do kursantów (dyrektorem firmy jest psycholog),
 • honorowane dokumenty – pomocne przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej,
 • czas – uważamy, że to najważniejsza waluta na Świecie, dlatego to od
  Państwa zależy ile czasu poświęcicie na szkolenie i kiedy je ukończycie,
 • zdalnie – nie oznacza gorzej, oszczędność czasu i pieniędzy; brak konieczności dojeżdżania; możliwość odbycia kursu w dowolnych dniach o dowolnej porze, podnoszenie kompetencji miękkich (samodyscypliny, organizacji czasu),
 • materiały szkoleniowe – uczestnicy szkoleń otrzymują fachowo opracowane materiały edukacyjne,
 • egzamin online – czyli praktyczne zadanie do wykonania, które podsumowuje zdobytą wiedzę.

 • Ukończenie szkolenia to dożywotnia i najlepsza inwestycja w siebie (formalnie potwierdzona dokumentem tj. otrzymują Państwo zaświadczenie wystawione przez firmę szkoleniową widniejącą w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych).
 • Kursant uzyskuje możliwość podwyższenia swoich umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich.
 • Umożliwi Ci perspektywę rozwoju zawodowego, możliwości podwyższenia kwalifikacji.
 • Ukończenie szkoleń może być pomocne w uzyskaniu dofinansowania
  z instytucji publicznych pozwalających na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Aktualizacja wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2018

Decyzja o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek oświatowych

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych – RSPO


Wszystkie wydawane dokumenty mają moc prawną na terenie Polski oraz Unii Europejskiej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Nasza firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Nasza firma szkoleniowa wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Skrócona wersja wpisu do Bazy Usług Rozwojowych: PROFIL PODMIOTU

Nasza placówka oświatowa wpisana jest do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)


Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie.  Samokształcenie – fortunę.

Jim Rohn

Udostępnij i podziel się z innymi: