Psychologia wychowania

  • Cel szkolenia:   Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej wychowania i rozwoju dziecka . Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii wychowania, psychologii rozwoju oraz psychoprofilaktyki uzależnień od alkoholu. Zdobędzie podstawowe umiejętności do diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jak również do pracy z grupą AA w terapii uzależnień.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje  w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.
  • Liczba godzin: 30
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

Udostępnij i podziel się z innymi: