Podstawy oligofrenopedagogiki

  • Cel szkolenia:   przedstawienie podstaw oligofrenopedagogiki, metod pracy z dziećmi z lekkim i głębokim upośledzeniem umysłowym. W szkoleniu omówiono tematykę mózgowego porażenia dziecięcego, ADHD, autyzmu, zespołu Aspergera. Szkolenie zawiera elementy diagnostyki pedagogicznej, pojęcie diagnozy, etapy i funkcje diagnozy.
  • Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący – nie nadaje kwalifikacji do diagnozowania i terapii. 
  • Liczba godzin: 30
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

 

Udostępnij i podziel się z innymi: