Psychotraumatologia samobójstw

  • Cel szkolenia:   jest przedstawienie dziedziny psychotraumatologii, z omówieniem zagadnienia traumy, spektrum zaburzeń związanych z traumą, kryteriów diagnostycznych PTSD, pojęcia dysocjacji oraz terapii osób z traumą. W szkoleniu omówiono zburzenia zachowania dzieci i młodzieży, zawarto klasyfikację zaburzeń, metody terapii i leczenia. W szkoleniu znajduje się tematyka psychiatrii dziecięcej, m.in. depresji, PTSD, schizofrenii, zaburzeń odżywiania się oraz zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
  • Liczba godzin: 24
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT
Udostępnij i podziel się z innymi: