Redagowanie pism

  • Cel szkolenia:   jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z redakcją pism biurowych oraz urzędowychUczestnik pozna zasady i części składowe redagowania najważniejszych pism. Szkolenie obejmuje również tematykę wybranych pism procesowych w sprawach rodzinnych. Uczestnik szkolenia nabędzie również podstawową wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i archiwizacją dokumentacji.
  • Dodatkowe informacje: Szkolenie może być dobrą podstawą do wykonywania stanowiska pracownika administracyjno-biurowego.
  • Liczba godzin: 20
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

 

Udostępnij i podziel się z innymi: