Psychologia sądowa i seksuologia

  • Cel szkolenia:   jest przedstawienie podstaw psychologii sądowej wraz z opisem roli biegłego sądowego, osoby sprawcy oraz mogących się pojawić zaburzeń. W szkoleniu zawarto opis obszaru działań psychologii sądowej, tj. kwestii wiarygodności zeznań i podstaw prawnych badań. W szkoleniu zawarto również podstawy psychologii zeznań. Szkolenie opisuje typologię zabójstw i ich sprawców. Szkolenie wzbogacono o elementy seksuologii.
  • Liczba godzin: 20
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

Udostępnij i podziel się z innymi: