Terapia uzależnień

  • Cel szkolenia:   Uczestnik szkolenia pozna podstawy teoretyczne uzależnienia, jego rodzaje i podstawy terapeutyczne. Omówione zostaną formy terapii i leczenia uzależnień. Dodatkowo omówiony zostanie przykładowy program terapii uzależnień. W szkoleniu poruszono kwestię treningu uważności, wraz z podstawami teoretycznymi i metodycznymi.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych. Nie nadaje uprawnień do zawodu instruktora terapii uzależnień.
  • Liczba godzin: 30
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

Udostępnij i podziel się z innymi: