Diagnoza traumy psychicznej

  • Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu diagnozy i oceny traumy psychicznej, wraz omówieniem zagadnienia traumy oraz spektrum zaburzeń związanych z traumą. W szkoleniu omówiono także temat wczesnej interwencji psychotraumatologicznej, pojęcie interwencji kryzysowej, a także pojęcia kryzysu, żałoby oraz straty. W szkoleniu zawarto wiedzę w temacie dobrostanu psychicznego, określenia zdrowia i choroby. Szkolenie wzbogacono o treści z podstaw psychiatrii.
  • Liczba godzin: 29
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS!
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT
Udostępnij i podziel się z innymi: