Uzależnienia behawioralne

  • Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie uzależnień behawioralnych oraz uzależnień od substancji. Szkolenie wzbogacone zostało o elementy podstaw powstawania kryzysów, a także zadania interwencji kryzysowej oraz opis procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
  • Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje uprawnień terapeuty.
  • Liczba godzin: 15
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

Udostępnij i podziel się z innymi: