Praca z trudną młodzieżą

  • Cel szkolenia:  jest nabycie przez uczestników umiejętności skutecznej pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze oraz nabycie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie: niedostosowania społecznego,  profilaktyki zachowań suicydalnych oraz psychoprofilaktyki uzależnień od alkoholu.
  • Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.
  • Liczba godzin: 60
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

Udostępnij i podziel się z innymi: