Niedostosowanie społeczne

  • Cel szkolenia:   jest zapoznanie się z pojęciem i wskaźnikami niedostosowania społecznego oraz jego przeciwdziałaniem i profilaktyką. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem nadpobudliwym w szkole.  Zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania, stosowania metod i technik, narzędzi badawczych w pomiarze niedostosowania społecznego.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia wychowawcą w placówkach: oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.
  • Liczba godzin: 30
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

Udostępnij i podziel się z innymi: