Techniki poznawczo-behawioralne

  • Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy do stosowania technik poznawczo-behawioralnych mających zastosowanie w szeroko pojętej profilaktyce oraz terapii. Szkolenie ma charakter doskonalący – nie nadaje kwalifikacji do diagnozowania i terapii. 
  • Liczba godzin: 10
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

Udostępnij i podziel się z innymi: