Psychologia pracy

  • Cel szkolenia:   jest zdobycie wiedzy w zakresie psychologii pracy, obejmującej rozmaite aspekty organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i kompetencje z zakresu: komunikacji interpersonalnej, zarządzania personelem, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i konfliktów w organizacji. Szkolenie obejmuje również elementy praktyczne wykorzystywane w  psychologii pracy takie jak: poradnictwo, doradztwo zawodowe, psychoterapia. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Informacja dla psychologów: nie jest to również specjalność psychologiczna, którą można zrealizować w toku studiów lub studiów podyplomowych.
  • Liczba godzin: 50
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

Udostępnij i podziel się z innymi: