Dydaktyka ogólna

  • Cel szkolenia:   jest zdobycie wiedzy dotyczącej nauczania. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z formułowaniem celów kształcenia. Zdobędzie wiedzę o zasadach, metodach i modelach nauczania. Nabędzie umiejętności związane z zasadami prawidłowego doboru treści kształcenia.  Tematyka szkolenia obejmuje również elementy edukacji seksualnej do wykorzystania w praktyce dydaktycznej.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.
  • Liczba godzin: 20
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

Udostępnij i podziel się z innymi: