Metodyka kuratora sądowego

  • Cel szkolenia:  jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego. Uczestnik pozna takie składowe pracy kuratora sądowego jak: określenie zasad organizacji wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych, metody diagnozy i wykonywania wywiadów środowiskowych, stosowaną dokumentację, uregulowania prawne co do władzy rodzicielskiej, a także metody i techniki pracy kuratora sądowego. Szkolenie wzbogacono także o zagadnienia podstaw prawa, jego pojęć i budowy, systemu , źródeł i stosowania prawa. A także temat prawa autorskiego, praw pokrewnych, własności przemysłowej i ochrony własności intelektualnej.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.
  • Liczba godzin: 35
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

 

Udostępnij i podziel się z innymi: