Asystent niepełnosprawnych

  • Cel szkolenia:   jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.  Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą psychopedagogiki starości i starzenia się. Pozna metodykę terapii zajęciowej do zastosowania w pracy jako opiekun.
  • Dodatkowe informacje:  Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.
  • Dodatkowe informacje:  
  • Liczba godzin: 45
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

Udostępnij i podziel się z innymi: