Podstawy zarządzania

  • Cel szkolenia:   jest  przedstawienie zagadnień związanych z podstawami zarządzania w działalności opiekuńczo-wychowawczej. Uczestnik szkolenia zapozna się z teorią organizacji i zarządzania. Pozna specyficzne problemy zarządzania placówkami oświaty, wychowania i opieki oraz prawne podstawy zarządzania placówkami oświaty, wychowania i opieki.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma  charakter doskonalący  i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Informacja dla nauczycieli: nie jest to również specjalność w zakresie zarządzania oświatą, którą można zrealizować w toku studiów lub studiów podyplomowych.
  • Liczba godzin: 20
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

Udostępnij i podziel się z innymi: