Programy profilaktyczne

 

  • Cel szkolenia:   jest zdobycie wiedzy o oraz umiejętności związanych z konstruowaniem programów profilaktycznych oraz psychoedukacyjnych. Uczestnik szkolenia zapozna się ze strukturą programu profilaktycznego. Zdobędzie wiedzę prawidłowego modelowania działań wychowawczych
    i profilaktycznych. Tematyka szkolenia obejmuje również metodykę profilaktyki uzależnień oraz treningu radzenia sobie ze stresem.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje  w tym w zakresie.
  • Liczba godzin: 20
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

 

Udostępnij i podziel się z innymi: