Psychologia kliniczna

  • Cel szkolenia:   jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej. Uczestnik pozna główne zaburzenia zachowania oraz osobowości. Tematyka szkolenia uzupełniona jest również o wybrane metody terapii wspomagającej przydatnej w procesie terapeutycznym dzieci i młodzieży.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje  w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.
  • Liczba godzin: 15
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

Udostępnij i podziel się z innymi: