Podstawy socjoterapii

  • Cel szkolenia:   uzyskanie podstawowej wiedzy co do specyfiki zaburzeń zachowania, ich przyczyn, zaburzeń i kontroli. Uzyskanie wiedzy o specyfice socjoterapii oraz stosowanych w niej narzędziach. W szkoleniu omówiono również społeczności korekcyjne w odniesieniu do procesu socjoterapii. Zawarto także specyfikę pracy w zawodzie socjoterapeuty. W szkoleniu zawarto także informacje o etycznym wymiarze pracy socjoterapeutycznej.
  • Dodatkowe informacje:  Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.
  • Liczba godzin: 16
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

Udostępnij i podziel się z innymi: