Psychoprofilaktyka i profilaktyka społeczna

  • Cel szkolenia:  Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej. Uczestnik szkolenia pozna modele, koncepcje, strategie i metody psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień. Zdobędzie wiedzę w zakresie zapobiegania agresji, przestępczości, samobójstw, ryzykownym zachowaniom seksualnym wśród młodzieży. Tematyka szkolenia
    wzbogacona została o elementy metodyki edukacji zdrowotnej.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. 
  • Liczba godzin: 20
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

Udostępnij i podziel się z innymi: