Intendent w szkole

  • Cel szkolenia:   Przedstawienie zagadnień pracy intendenta, w tym obowiązków pracy, jej organizacji oraz obsługi dokumentacji. W szkoleniu przedstawiono wiedzę z zakresu żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
  • Dodatkowe informacje: Szkolenie doskonalące.
  • Liczba godzin: 26
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT
Udostępnij i podziel się z innymi: