Podstawy psychoterapii w zaburzeniach odżywiania

  • Cel szkolenia:   jest zdobycie wiedzy o najpopularniejszych zaburzeniach odżywiania m.in. związane z brakiem apetytu (ortoreksja, anoreksja); związane z nadmiernym apetytem (jedzenie kompulsywne, bulimia); związane z łaknieniem spaczonym (picia). Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu podstaw terapii mających zastosowanie w procesie leczenia zaburzeń odżywiania. Szkolenie uzupełnione zostało o elementy dietoterapii i lekomanii.
  • Liczba godzin: 10
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

Udostępnij i podziel się z innymi: