Praca z ofiarami przemocy

  • Cel szkolenia:  jest przedstawienie podstaw pracy z osobami doświadczającymi przemocy z elementami pracy terapeutycznej z pomocą muzyki, plastyki i sztuki. W szkoleniu omówiono czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, a także wybrane modele interwencji kryzysowej. W szkoleniu zawarto również wybrane modele interwencji kryzysowej. Szkolenie wzbogacono o wiedzę z zakresu arteterapii, muzykoterapii, terapii przez plastykę, choreoterapii oraz filmoterapii.
  • Liczba godzin: 27
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT
Udostępnij i podziel się z innymi: