Doradca edukacyjno-zawodowy

  • Cel szkolenia:  jest zdobycie podstawowego warsztatu z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych (w tym osób niepełnosprawnych). Poznanie charakterystyki istoty psychologii pracy, a także jej przedmiotu, celu i zadań.  Zdobycie umiejętności coachingowych w pracy z klientem.
  • Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.  Nastąpiła również deregulacja zawodu doradcy zawodowego. Szczegóły:  http://deregulacjazawodow.pl/doradca-zawodowy/
  • Liczba godzin: 104
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

Udostępnij i podziel się z innymi: