Rejestratorka medyczna

  • Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi pacjenta w placówkach medycznych. Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z: prowadzeniem, udostępnianiem oraz przechowywaniem dokumentacji medycznej. Nabędzie umiejętności związane z zasadami rejestracji medycznej. Tematyka obejmuje również elementy z zakresu promocji oraz edukacji zdrowotnej.
  • Dodatkowe informacje: W zawodzie rejestratorki medycznej wskazane jest wykształcenie średnie ogólnokształcące.
  • Liczba godzin: 25
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
    (opcje dodatkowe dokumentów i przesyłki: według CENNIKA)
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

Udostępnij i podziel się z innymi: