CENNIK

Szkolenia za
0 zł
1. Pielęgnacja twarzy i ciała
2. Rola witamin w żywieniu
 
 
 
 
Szkolenia za
49 zł
1. Skuteczna komunikacja
2. Radzenie sobie ze stresem
3. Podstawy prawa rodzinnego
4. Podstawy wsparcia społecznego
5. Podstawy kreatywnego nauczania
 
Szkolenia za
59 zł
1. Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne
2. Podstawy promocji zdrowia z epidemiologią
 
 
 
 
Szkolenia za
69 zł
1. Postępowanie wobec nieletnich
2. Redagowanie pism biurowych
3. Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji
4. Podstawy pedagogiki specjalnej
5. Podstawy dydaktyki ogólnej
6. Stres w pracy

Szkolenia za
79 zł
1. Programy profilaktyczne
2. Psychologia wychowania i rozwoju
3. Trening działań twórczych
4. Podstawy pracy socjalnej
5. Profilaktyka niedostosowania społecznego
6. Diagnoza trudności edukacyjnych
7. Podstawy psychologii społecznej
8. Podstawy komunikacji interpersonalnej
9. Zaburzenia odżywiania
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolenia za
89 zł
1. Sprzedaż i obsługa klienta
2. Diagnoza pedagogiczna
3. Psychologia wpływu społecznego
4. Prewencja zachowań suicydalnych
5. Metodyka - dziecko agresywne
6. Dydaktyka twórczości
7. Podstawy zarządzania
8. Mnemotechniki
9. Zajęcia kreatywne
10. Psychopedagogika starości
11. Podstawy pierwszej pomocy
12. Podstawy dietetyki z diagnozą
13. Metodyka opiekuńczo-wychowawcza
 
 
 
 
Szkolenia za
99 zł
1. Techniki poznawczo-behawioralne
2. Psychopatologia zaburzeń dzieci
3. Podstawy psychologii klinicznej
4. Kompetencje na rynku pracy
5. Metodyka - dziecko chore
6. Podstawy dietetyki z odnową biologiczną
7. Diagnoza problemów uzależnień
8. Podstawy pedagogiki
9. Podstawy terapii zdrowia psychicznego
10. Metodyka dziecko zaburzenie uwagi
11. Zaburzenia rozwoju - ADHD i Autyzm
12. Psychoprofilaktyka HIV/ADIS
13. Podstawy psychoprofilaktyki
14. Praca z trudną młodzieżą
 
 
 
Szkolenia za
129 zł
1. Pomoc psychologiczna
2. Metodyka niepełnosprawnych intelektualnie
3. Podstawy kryminalistyki
4. Podstawy tutoringu szkolnego
5. Podstawy psychoonkologii
6. Podstawy terapii uzależnień
7. Podstawy coachingu
8. Podstawy oligofrenopedagogiki
9. Metodyka korekcyjno-kompensacyjna
10. Podstawy muzykoterapii
11. Psychologia pracy z BHP
12. Podstawy psychologii
13. Profilaktyka uzależnień behawioralnych
14. Przedstawiciel handlowy z coachingiem
15. Profesjonalna sekretarka-asystentka
16. Interwencja kryzysowa w rodzinie
17. Zaburzenia zachowania

Szkolenia za
149 zł
1. Promotor zdrowia
2. Rejestratorka medyczna
3. Opiekun osób starszych
4. Zaburzenia neurorozwojowe
5. Animator kulturalny
6. Animator sportowy
7. Metodyka terapii zajęciowej
8. Mediacje sądowe i pozasądowe
9. Pracownik biurowy
10. Trening umiejętności społecznych
11. Mediacje rodzinne i małżeńskie
12. Opiekun dzieci i młodzieży
13. Specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników
14. Patologie społeczne i kryminologia
15. Psychomanipulacja w sektach i subkulturach
16. Kształcenie integracyjne
17. Diagnostyka resocjalizacji
18. Rewalidacja niepełnosprawnych intelektualnie
19. Praca opiekuńcza - bursy i Internat szkolny
20. Metodyka kuratora sądowego
Szkolenia za
199 zł
1. Trener-szkoleniowiec
2. Asystent nauczyciela przedszkola
3. Pomoc dentystyczna
4. Opiekun w żłobku
5. Trener pracy
6. Profesjonalna opiekunka dziecięca
7. Trener osobisty
8. Asystent osoby niepełnosprawnej
9. Asystent socjalny - pomoc rodzinie z el. socjoterapii i psychoterapii
10. Doradca edukacyjno-zawodowy
11. Trener rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży
12. Orzecznictwo psychologiczne
13. Standardy pracy biegłego psychologia
14. Metoda projektów z doradztwem zawodowym
15. Opieka nad pacjentem
16. Tyflopedagogika i surodpedagogika
17. Kryminologia i wiktymologia z profilowaniem
18. Sekretarka medyczna
19. Podstawy socjoterapii
 

Akademie za
300 - 500 zł
1. Akademia Samodoskonalenia 399 zł
2. Akademia Specjalisty w Pracy Biurowej 429 zł
3. Kurs Psychologiczno-Pedagogiczny 449 zł
4. Akademia Zdrowia 489 zł
5. Akademia Socjoterapii 489 zł
Akademie za
500 - 600 zł
1. Akademia Trenera i Coacha 599 zł
2. Akademia Podstawy Psychologii 599 zł
 
 
 
Akademie za
600 - 700 zł
1. Akademia Pomocy Psychopedagogicznej 629 zł
2. Akademia Profesjonalnego Opiekuna 649 zł
3. Akademia Mediacji i Negocjacji 699 zł
4. Akademia Skutecznego Pedagoga 699 zł
5. Akademia Kryminologii i Kryminalistyki 699 zł
Akademie za
powyżej 700 zł
1. Akademia Psychologii i Rozwoju Dzieci i Młodzieży 749 zł
2. Akademia Pomocy Emocjonalnej 769 zł
3. Akademia Animatora 799 zł
 
 

Dla Absolwentów
10 % zniżki
Warunki zniżki:
1. Bycie absolwentem naszej Placówki Kształcenia Ustawicznego
 
Dla Bezrobotnych / Młodych mam
10 % zniżki
Warunki zniżki:
1. Bycie młodą mamą (uprzedzamy odpowiedź: młoda mama - to mama w każdym wieku :))
2. Status osoby bezrobotnej
Dla Niepełnosprawnych
20 % zniżki
Warunki zniżki:
1. Posiadanie stopnia niepełnosprawności
 
Dla Nauczycieli
od 10 - 40 % zniżki
Warunki zniżki:
1. Bycie studentem bądź nauczycielem
 

Udostępnij i podziel się z innymi: