Rewalidacja spektrum autyzmu

  • Cel szkolenia:  Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw rewalidacji, zagadnień terapii pedagogicznej, form pomocy terapeutycznej, arteterapii oraz muzykoterapii. W szkoleniu zawarto podstawy rewalidacji dzieci ze spektrum autyzmu wraz z elementami terapii logopedycznej oraz konspektem zajęć indywidualnej terapii, wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem. Szkolenie wzbogacono o elementy neurologii dziecięcej.
  • Dodatkowe informacje:  Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą behawioralnym pracującym z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi.
  • Liczba godzin: 33
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT
Udostępnij i podziel się z innymi: