Podstawy muzykoterapii

  • Cel szkolenia:   jest zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie muzykoterapii. Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowych zasad pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.  Uczestnik szkolenia pozna również elementy choreoterapii i chromoterapii. Szkolenie zostało wzbogacone o wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
  • Dodatkowe informacje:  Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą.
  • Liczba godzin: 15
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

Udostępnij i podziel się z innymi: