Menadżer pomocy psychologicznej

  • Cel szkolenia:   Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania, w tym ukazanie modelów zarządzania. W szkoleniu zawarto wiedzę z zakresu podstaw psychologii klinicznej, psychologii zdrowia a także interwencji kryzysowej.
  • Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.
  • Liczba godzin: 18
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT
Udostępnij i podziel się z innymi: