Standardy pracy biegłego psychologa

  • Cel szkolenia: jest ukazanie standardów pracy biegłego psychologa, które wynikają z Kodeksu Karnego i Cywilnego wraz z elementami psychologii zeznań. W szkoleniu zawarto opis aktów prawnych, które regulują pracę biegłych sądowych. Zawarto w nim wiedzę co do oceny wiarygodności świadków, a także podstawy opiniowania sądowo-psychiatrycznego, w tym opiniowanie psychologiczne.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.
  • Liczba godzin: 30
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

Udostępnij i podziel się z innymi: