Psychoprofilaktyka HIV i AIDS

  • Cel szkolenia:   przedstawienie teoretycznych podstaw tworzenia programów
    profilaktycznych, opis poziomów i rodzajów profilaktyki, a także modelowania działań wychowawczych i profilaktycznych z konstruowaniem programu. Celem szkolenia jest ukazanie podstaw teoretycznych w temacie uzależnień od substancji i uzależnień behawioralnych. Szkolenie wzbogacono o wiedzę z zakresu problematyki chorób przenoszonych droga płciową.
  • Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. 
  • Liczba godzin: 27
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

Udostępnij i podziel się z innymi: