Pomoc psychopedagogiczna

  • Cel szkolenia:  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw psychopedagogiki oraz metodyki pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne i trudne. W szkoleniu zaprezentowano także poziomy i rodzaje profilaktyki.
  • Liczba godzin: 16
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT
Udostępnij i podziel się z innymi: