Mutyzm wybiórczy

  • Cel szkolenia:  było przedstawienie wiedzy w temacie mutyzmu, podstaw i diagnozy mutyzmu wybiórczego, a także wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz alternatywnych metod komunikowania się. W szkoleniu zawarto także elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Dodatkowe informacje:  Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.
  • Dodatkowe informacje:  
  • Liczba godzin: 20
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

Udostępnij i podziel się z innymi: