Psychologia pozytywna

  • Cel szkolenia:   jest przybliżenie tematyki psychologii pozytywnej z elementami mindfulness – treningu uważności oraz treningu autogennego. W szkoleniu zawarto wiedzę związaną z pojęciem psychologia pozytywna oraz jej zastosowanie w praktyce klinicznej. W szkoleniu omówiono czym jest zdrowie, jakie są czynniki warunkujące je oraz na czym polega promocja zdrowia. Szkolenie wzbogacono o wiedzę dotyczącą metod medytacji oraz treningu autogennego.
  • Liczba godzin: 24
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT
Udostępnij i podziel się z innymi: