Terapia zajęciowa

  • Cel szkolenia:   Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych. Tematyka szkolenia obejmuje również podstawy teoretyczne  socjoterapii i psychoterapii, które można zastosować w procesie terapeutycznym. Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z terapią zajęciową oraz jest przeznaczony dla osób chcących podnieść i uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe.
  • Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje  w tym w zakresie.  Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą zajęciowym, instruktorem terapii zajęciowej.
  • Liczba godzin: 32
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia GRATIS! 
  • Wzory dokumentów: DYPLOM MEN,  DYPLOM ZWYKŁYSUPLEMENT

 

Udostępnij i podziel się z innymi: