O FIRMIE

 

e-mail: ekursyonline@t.pl

 • indywidualne podejście do kursantów (dyrektorem firmy jest psycholog),
 • honorowane dokumenty – pomocne przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej,
 • czas – uważamy, że to najważniejsza waluta na Świecie, dlatego to od
  Państwa zależy ile czasu poświęcicie na szkolenie i kiedy je ukończycie,
 • zdalnie – nie oznacza gorzej, oszczędność czasu i pieniędzy; brak konieczności dojeżdżania; możliwość odbycia kursu w dowolnych dniach o dowolnej porze, podnoszenie kompetencji miękkich (samodyscypliny, organizacji czasu),
 • materiały szkoleniowe – uczestnicy szkoleń otrzymują fachowo opracowane materiały edukacyjne,
 • egzamin online – czyli praktyczne zadanie do wykonania, które podsumowuje zdobytą wiedzę.

 • Ukończenie szkolenia to dożywotnia i najlepsza inwestycja w siebie (formalnie potwierdzona dokumentem tj. otrzymują Państwo zaświadczenie wystawione przez firmę szkoleniową widniejącą w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych).
 • Kursant uzyskuje możliwość podwyższenia swoich umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich.
 • Umożliwi Ci perspektywę rozwoju zawodowego, możliwości podwyższenia kwalifikacji.
   • Ukończenie szkoleń może być pomocne w uzyskaniu dofinansowania
    z instytucji publicznych pozwalających na otwarcie własnej działalności gospodarczej.Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2016

Aktualizacja wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2017


Aktualizacja wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2018

Decyzja o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek oświatowych

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych – RSPO


Wszystkie wydawane dokumenty mają moc prawną na terenie Polski oraz Unii Europejskiej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Nasza firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Nasza firma szkoleniowa wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Skrócona wersja wpisu do Bazy Usług Rozwojowych: PROFIL PODMIOTU

Nasza placówka oświatowa wpisana jest do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)


Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie.  Samokształcenie – fortunę.

Jim Rohn

Udostępnij i podziel się z innymi: