Pedagogika specjalna

  • Cel szkolenia:   jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej pedagogiki specjalnej. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane z oligofrenopedagogiką, tyflopedagogiką, surdopedagogiką, pedagogiką terapeutyczną jak również resocjalizacyjną.  Uczestnik zdobędzie również wiedzę do stosowania technik poznawczo-behawioralnych mających zastosowanie w szeroko pojętej profilaktyce oraz terapii.
  • Liczba godzin: 15
  • Cena szkolenia: 69 zł
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia
    (opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł)
  • Zapisy: Rejestracja na szkolenie (kliknij)
  • Ramowy program szkolenia: