Podstawy psychologii

  • Cel szkolenia:       jest nabycie wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, społecznej, rozwojowej. Uczestnik szkolenia dowie się jak działa nasza pamięć oraz świadomość.  Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz emocjami. Zdobędzie wiedzę na temat komunikacji, inteligencji, osobowości i rozwoju człowieka. Pozna najczęstsze zaburzenia psychiczne oraz podstawowe metody terapii zaburzeń. 
  • Liczba godzin: 45
  • Cena szkolenia: 99 zł
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia
    (opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł)
  • Zapisy: Rejestracja na szkolenie (kliknij)
  • Ramowy program szkolenia: