Program Akademii


Celem szkolenia jest: zdobycie wiedzy oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania czynności terapeutycznych – poprawiających funkcjonowanie emocjonalne drugiego człowieka.