Psychologia wychowania

  • Cel szkolenia:   Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej wychowania i rozwoju dziecka . Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii wychowania, psychologii rozwoju oraz psychoprofilaktyki uzależnień od alkoholu. Zdobędzie podstawowe umiejętności do diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jak również do pracy z grupą AA w terapii uzależnień.
  • Liczba godzin: 30
  • Cena szkolenia: 79 zł
  • Zaświadczenie: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia
    (opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł)
  • Zapisy: Rejestracja na szkolenie (kliknij)
  • Ramowy program szkolenia: