POMOC


Czy muszę posiadać specjalistyczne oprogramowanie, aby móc uczestniczyć w Państwa szkoleniach? Jeżeli tak – to jakie?

Odpowiedź:Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania. Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp z pozycji przeglądarki internetowej. Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną oraz program do obsługi plików PDF np. polecamy Acrobat Reader (do ściągnięcia za darmo u producenta).

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy muszę zakładać konto, aby mieć dostęp do szkolenia?

Odpowiedź: Nie trzeba zakładać konta. Po rejestracji na wybrane szkolenie uzyskuje się dostęp do szkolenia poprzez przeglądarkę internetową (otrzymuje się link i hasło z dostępem do strony na której znajduje się szkolenie). Dla poprawnego wyświetlenia materiału niezbędne jest posiadanie programu do odczytu plików PDF.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Gdzie są organizowane szkolenia? Czy Wasze szkolenia są całkowicie online?

Odpowiedź: Nasze szkolenia odbywają się wyłącznie w Internecie. Są w pełni online i dostępne po spełnieniu wymogów: rejestracji na wybrane szkolenie oraz uiszczenie opłaty za nie.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Ile kosztują szkolenia?

Odpowiedź: Przyjęliśmy co do zasady, że nasze szkolenia nie będą droższe niż 249,00 zł (nie dotyczy Akademii) jest to nasza odgórna zasada. Misją naszej firmy jest umożliwienie dostępu do szkoleń wszystkim osobom, które mają utrudniony dostęp do edukacji np. osoby mieszkające na wsi, osoby niepełnosprawne, osoby które nie mogą pozwolić sobie na dojazd do odległych ośrodków szkoleniowych.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy mam ograniczony dostęp do szkolenia? Czy egzamin muszę zdać w wyznaczonym terminie?

Odpowiedź: Nie, uczysz się kiedy chcesz i kiedy masz na to czas. Nie narzucamy żadnych ograniczeń czasowych. To od Ciebie zależy kiedy rozpoczniesz i ukończysz szkolenie! Do egzaminu podchodzisz w wybranym przez siebie terminie!

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy dostęp do szkoleń mają tylko wybrane osoby? Kto może uczestniczyć?

Odpowiedź: Nie, do szkoleń dostęp ma każdy kto spełni dwa podstawowe warunki: zapiszę się na wybrane szkolenie oraz uiści opłatę wg wybranego szkolenia. Ograniczeniem jest udział tylko w Akademii (dostęp mają osoby pełnoletnie z min. wykształceniem średnim). U nas rozwijać się może każdy kto ma ochotę na poszerzanie swoich horyzontów – bez względu na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy mogę być zapisany tylko na jedno szkolenie w danym czasie?

Odpowiedź: Nie, jeden uczestnik może być zapisany nawet na wszystkie kursy jednocześnie. To wszystko zależy od organizacji czasu oraz środków finansowych umożliwiających realizację wybranych szkoleń. Posiadamy w ofercie promocję: kupując 3 szkolenia – otrzymujesz jedno gratis! Szczegóły w zakładce: Promocje

Udostępnij i podziel się z innymi:
Jak mogę zapisać się na Wasze szkolenie?

Odpowiedź: Zapisy na szkolenia przyjmowane są drogą mailową bądź przez formularz rejestracyjny. Zgłoszenie drogą e-mailową powinno zawierać: imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, informację o wybranym szkoleniu oraz formie dyplomu. Jeżeli wybiera się formę dyplomu tradycyjną należy doliczyć cenę wybranej dokumentacji + 10 zł za przesyłkę listem poleconym priorytetowym oraz podać adres korespondencyjny do wysyłki dokumentów. Szczegóły w zakładce: Jak się zapisać?

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy macie jakieś promocje i rabaty?

Odpowiedź: Rabaty oraz promocje przyznawane są indywidualne. Przy zakupie większej ilości szkoleń (powyżej 3 szkoleń) przyznawany jest rabat od całości zamówienia (w granicach do 20 % od całości sumy bądź proponujemy bezpłatną wysyłkę i wydruk dyplomów). Natomiast przy zapisie na listę mailingową jako subskrybent otrzymuje się na wstępie -10% na wybraną usługę w naszej firmie. Posiadamy również rabat -20% dla osób z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy po ukończeniu szkolenia wystawiane jest zaświadczenie? Czy umieszczana jest forma szkolenia na zaświadczeniu?

Odpowiedź: Tak, po ukończeniu każdego szkolenia wystawiane jest zaświadczenie w formie elektronicznej (bezpłatnie). Natomiast wersja tradycyjna – dodatkowo płatna i koszt to 15 / 20 zł – w zależności od wyboru dokumentacji. Forma dyplomu wybierana jest podczas zgłoszenia na szkolenie.

Na zaświadczeniu nie umieszczamy formy szkolenia. Wzór zaświadczenia na stronie: Zaświadczenie

Dyplomy w wersji tradycyjnej wysyłane są listem poleconym przez Pocztę Polską. Kursant otrzymuje link i numer przesyłki – który umożliwia śledzenie przesyłki w systemie.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czym jest suplement do dyplomu? Jaką pełni funkcje?

Odpowiedź: Suplement do dyplomu – to nic innego jak uzupełnienie dyplomu o dodatkowe informacje tj. zdobyte umiejętności po szkoleniu, ocena końcowa z egzaminu czy informacje o zdobytych kompetencjach czy zrealizowanych praktykach (opcjonalnie). Suplement do dyplomu – jest nieodłącznym elementem dyplomu i może być wystawiony tylko i wyłącznie po pozytywnie zaliczonym szkoleniu.  Nie ma możliwości wystawienia samego suplementu. Jest to koszt 10 zł.

Wzór suplementu na stronie: Suplement

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czym jest dyplom na podstawie wzoru MEN?

Odpowiedź: Dokument ten wydawany jest przez placówkę oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – w naszym przypadku: Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego „Psychodia”. 

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy ukończenie szkolenie wymaga zrealizowania praktyk? Czy są one obowiązkowe?

Odpowiedź: Szkolenia nie wymagają odbycia obowiązkowych praktyk. Praktyki doskonalące kompetencje i umiejętności – mają charakter fakultatywny. Realizacja praktyk jest dodatkowo płatna, koszt to 119 zł. Wymiar praktyk to 40 godzin do zrealizowania w ciągu 2 miesięcy od chwili rozpoczęcia.

Szczegółowe informacje na ten temat: Praktyki

Udostępnij i podziel się z innymi:
Jak wyglądają Wasze szkolenia?

Odpowiedź: Uważamy, że nauka nie powinna być przymusem – a przyjemnością. Nasz kursant otrzymuje plik w formacie PDF podzielony na moduły tematyczne. Zapoznaje się z nim kiedy tylko chce: w autobusie, na plaży czy podczas czekania w kolejce do sklepu! Nasze szkolenie możesz zabrać wszędzie tam gdzie chcesz (możesz je pobrać na telefon i nie musisz mieć dostępu do Internetu. Nawet offline możesz się uczyć).

Szczegółowe informacje w zakładce: Przebieg kursu

Udostępnij i podziel się z innymi:
Jak wygląda egzamin? Co się dzieje w przypadku braku zaliczenia egzaminu?

Odpowiedź: Egzamin to odpowiedź na dwa pytania w formie opisowej. Zdawany w formie elektronicznej. Należy przesłać do nas odpowiedzi drogą mailową.

Nie przewidujemy takiej możliwości. Dlaczego? Nasze egzaminy są tak skonstruowane, że nie ma złych odpowiedzi. Państwa odpowiedzi są wynikiem komplikacji doświadczeń życiowych, przemyśleń w odniesieniu do zdobytej wiedzy.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Gdzie należy przesłać egzamin?

Odpowiedź: Po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym – należy odpowiedzieć na dwa pytania opisowe. Pytania należy odesłać tylko i wyłącznie na adres (wraz z wypełnionym formularzem dyplomowym) e-mail:

dyplom.ekursyonline@gmail.com, aby móc uruchomić proces wydawania dokumentacji.

Formularz należy wypełnić zgodnie z prawdą w odniesieniu do tego co zostało wypełnione w formularzu rejestracyjnym przystępując do szkolenia.

 Wersja doc do pobrania – FORMULARZ (kliknij)

Odpowiedzi na pytania dają podstawę do zaliczenia egzaminu. Odpowiedź w sprawie zaliczenia egzaminu następuję do 7 dni roboczych. Po tym czasie wystawiane jest zaświadczenie wg wybranej formy (elektroniczne bądź tradycyjne).

Udostępnij i podziel się z innymi:
Jak długo trwa szkolenie?

Odpowiedź: Czas szkolenia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb kursanta. W ofercie szkoleniowej podajmy liczbę godzin, które widnieją na zaświadczeniu ukończenia kursu. Natomiast to od kursanta zależy w jakim tempie ukończy dane szkolenie i ile poświęci na to czasu.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy pracodawcy uznają zaświadczenia po szkoleniach online?

Odpowiedź: Nasza firma jest firmą szkoleniową wpisaną do: Rejestru Instytucji Szkoleniowych (wpis: WUP Rzeszów w dniu: 12.04.2017 roku, pod numerem ewidencyjnym: 2.18/00053/2017). Ponadto dzięki temu wybrany przez Państwa kurs może być sfinansowany przez właściwy dla miejsca zameldowania Powiatowy Urząd Pracy.

Z dniem 15.12.2017 roku jesteśmy również placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  prowadzonych przez powiat lubaczowski pod poz. Nr 23 (OS.4330.2.2017) pod nazwą: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „PSYCHODIA”.  

Nasza firma jest również wpisana do Bazy Usług Rozwojowych oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Szczegóły wpisów znajdą Państwo na: O firmie

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy wystawiają Państwo dyplomy w tłumaczeniu na język angielski? Czy wysyłacie Państwo dyplomy poza Polskę?

Odpowiedź: Tak, istnieje możliwość wystawienia wersji dyplomu w wersji angielskiej. Dodatkowy koszt takiej usługi to 40,00 zł.

Wysyłamy dyplomy poza terytorium Polski. Koszt takiej wysyłki to 30,00 zł.
Szczegółowy cennik znajdą Państwo na: Cennik

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy na dyplomie jest napisane, że było to szkolenie przez internet?

Odpowiedź: Na dyplomie nie wpisujemy formy szkolenia. Nie ma adnotacji o tym, że było to szkolenie e-learningowe, ponieważ szkolenie w tej formie jest równoważne z ukończeniem tradycyjnych form doskonalenia.

Wzór zaświadczenia znajdą Państwo na: Zaświadczenie

Udostępnij i podziel się z innymi:
Kiedy otrzymam certyfikat?

Odpowiedź: Certyfikaty przesyłane są w środy na podstawie danych z poniedziałku z godziny 20:00. W przypadku gdy od zdania egzaminu upłynęło więcej niż 10 dni roboczych a nie otrzymali Państwo certyfikatu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy wystawiacie faktury? Czy wystawiacie faktury na szkołę?

Odpowiedź: Wystawiamy faktury zgodnie z przepisami ZW z VAT (zwolniony z VAT) Kursy można odliczyć od podatku lub starać się o zwrot z Urzędu Pracy, bądź swojego miejsca pracy oraz innych instytucji.

Wystawiamy faktury na placówki edukacyjne, także z odroczonymi terminami płatności.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Jakie są dane do przelewu? Co wpisać w tytule przelewu?

Odpowiedź: 

PSYCHODIA Centrum Badań i Usług Psychologicznych Diana Puchalska

ul. płk. Stanisława Dąbka 2B

37-600 Lubaczów

tytuł przelewu: opłata za szkolenie: prosimy o podanie nazwy szkolenia lub kodu szkolenia

ING Bank Śląski 75 1050 1722 1000 0091 2662 8198

Udostępnij i podziel się z innymi:
Jakie są dane do przelewów zagranicznych? Chce zapłacić w walucie obcej jak przeliczyć opłatę za kurs?

Odpowiedź: Informacje dla przelewów zagranicznych 

SWIFT: INGBPLPWXXX,  IBAN: PL75 1050 1722 1000 0091 2662 8198

Kalkulator walutowy można znaleźć na: Kalkulator walutowy

Udostępnij i podziel się z innymi:
Jak mogę zapłacić za szkolenie?

Odpowiedź:   Dzięki korzystaniu z usług firmy DotPay – dajemy możliwość płatności niemal wszystkimi dostępnymi kanałami: od przelewów online – po tradycyjne przelewy w oddziałach banków. Ze szkolenia możesz korzystać niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. Aby tego dokonać wystarczy kliknąć w link: Płatność 

Przyjmujemy również płatność za pośrednictwem PayPal.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy macie jakiś regulamin?

Odpowiedź: Tak – regulamin do zapoznania się tutaj: Regulamin szkoleń 

Udostępnij i podziel się z innymi:
Nie mogę odszukać materiałów. Co robić?

Prosimy zapoznać się z filmikiem pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=jzI9T_ZOTdg

 

Udostępnij i podziel się z innymi:
Jak korzystać z kursu?

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KURSU

  • Logujemy się do Strefy Kursanta na: STREFA KURSANTA (kliknij w napis obok) wpisując hasło, które kursant uzyskał od nas drogą mailową.
  • Odnajdujemy swoje szkolenie (ułatwieniem będą zakładki cenowe). Zatem jeżeli Pani/Pana kurs kosztował 79 zł – najłatwiej szukać go właśnie pod zakładką cenową w kursach za 79 zł.
  • Po odnalezieniu swojego kursu, klikamy na kolorowy napis poprzedzający napisem:  Dostęp do szkolenia. Wtedy wyskoczy okienko z prośbą o wpisanie hasła (to hasło również otrzymano drogą mailową. Do każdego kursu przypisane jest inne hasło dostępu).
  • Po poprawnym wpisaniu hasła otworzy się Pani/Panu plik w formie PDF – materiał szkoleniowy. Do przeglądania materiału szkoleniowego niezbędne jest posiadanie Acrobat Reader – przeglądarka plików PDF. Jeżeli nie posiada się tego programu to program możliwy do ściągnięcia bezpłatnie u producenta.
  • W przypadku kiedy nie wyskoczy okienko z wpisaniem hasła – należy wyczyścić historię przeglądarki tzw. ciasteczka cookie bądź spróbować zalogować się przez inną przeglądarkę.
  • W przypadku problemów z zalogowaniem się do strefy kursanta prosimy o kontakt drogą mailową:ekursyonlinepl@gmail.com – zostaną przesłane materiały szkoleniowe w formie PDF (w załączniku). Otrzyma  Pan/Pani dokładnie to samo co jest w Strefie Kursanta.
Udostępnij i podziel się z innymi:
Z kim mogę kontaktować się w przypadku pytań lub problemów?

Odpowiedź: Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie lub napotkałeś problem skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Napisz do nas e-maila ekursyonline@t.pl bądź ekursyonlinepl@gmail.com Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to będzie możliwe. W przypadku pilnych zgłoszeń prosimy o kontakt z Panią Dianą Puchalską, tel.  511 035 215   

Godziny otwarcia naszego sekretariatu to:

pon- pt 8:00 – 21:00

sobota 9:00 – 15:00

Udostępnij i podziel się z innymi:
Co robić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego?

Odpowiedź:  Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (prosimy zwracać uwagę na to, że w formularzu w pierwszej kolumnie jest podanie imienia i nazwiska, a w drugiej adresu e-mail. Podanie złego adresu e-mail spowoduje, że nie będziemy mogli się skontaktować) należy czekać na informację zwrotną dotyczącą kosztów wraz z informacją na temat płatności. W przypadku braku maila w ciągu 2 dni roboczych prosimy o kontakt mailowy (ekursyonlinepl@gmail.com lub telefoniczny 511 035 215). Prosimy również o sprawdzenie folderów “SPAM”, ponieważ niektórzy operatorzy skrzynek elektronicznych mogą sklasyfikować maila do tej kategorii. Tytuł maila będzie brzmieć: “ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE – PRZYJĘTO”.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Kiedy otrzymam dostęp do szkolenia?

Odpowiedź:  Po opłacaniu szkolenia otrzymasz dostęp do Strefy Kursanta  – do 2 dni roboczych (prosimy również sprawdzać zakładkę SPAM i inne w zależności od ustawień poczty) wraz z niezbędnymi informacjami związanymi z przebiegiem szkolenia oraz egzaminem. Już teraz możesz zapoznać się z tym jak będzie przebiegać Twój proces dydaktyczny: https://ekursyonline.pl/szkolenie-krok-po-kroku/ oraz https://ekursyonline.pl/przebieg-egzaminu/ Wraz z odpowiedziami egzaminacyjnymi zostaniesz poproszony/poproszona o uzupełnienie formularza z danymi do dyplomu. Na podstawie egzaminu oraz formularza zostaną wystawione dokumenty w formie tradycyjnej i/lub elektronicznej – zgodnie z Twoim zgłoszeniem w formularzu rejestracyjnymi.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Potrzebuję fakturę zamiast rachunku. Co mam zrobić?

Odpowiedź: UWAGA FAKTURA! W dniu otrzymania wpłaty standardowo wystawiany jest paragon sprzedaży. I nie ma możliwości w późniejszym czasie zamiany paragonu na fakturę (bądź aktualizacji paragonu), dlatego wszelkie zapotrzebowanie na fakturę należy zgłosić wcześniej: informując drogą elektroniczną na: faktury.ekursyonline@t.pl W przypadku braku takiej informacji – zostanie wystawiony paragon.

Więcej informacji na ten faktur: FAKTURY

Udostępnij i podziel się z innymi:
Jakie wpisy posiada firma? Gdzie mogę to sprawdzić?

OdpowiedźPsychodia – Centrum Badań i Usług Psychologicznych z siedzibą w Lubaczowie jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych tzw. RIS, nadzorowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pod numerem ewidencyjnym: 2.18/00106/2018

Psychodia – jest również Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego, która posiada wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych. Zaświadczenie oraz wpis może Pani znaleźć na stronie: http://ekursyonline.pl/placowka-ksztalcenia-ustawicznego/ 
Udostępnij i podziel się z innymi:
Skąd pobrać formularz dyplomowy i gdzie go wysłać?

Odpowiedź:   Do egzaminu należy wypełnić formularz dyplomowy i przesłać go na adres: dyplom.ekursyonline@gmail.com, aby móc uruchomić proces wydawania dokumentacji.

Formularz należy wypełnić zgodnie z prawdą w odniesieniu do tego co zostało wypełnione w formularzu rejestracyjnym przystępując do szkolenia.

 Wersja doc do pobrania – FORMULARZ (kliknij)

Udostępnij i podziel się z innymi:

Nie dostałem/dostałam wyliczenia za szkolenie. Co mam robić?

Odpowiedź:  Wyliczenie kosztów przesyłane jest z maila: ekursyonlinepl@gmail.com, tytuł maila: “Zgłoszenie na szkolenie – PRZYJĘTO”.

Osoby, które posiadają skrzynki na WP oraz Interia w szczególności proszone są o sprawdzanie zakładki “SPAM”.

Jeżeli nie otrzymano do 2 dni roboczych – zestawienia kosztów, prosimy o ponowny kontakt. 

Udostępnij i podziel się z innymi:

Zamówiłem/zamówiłam dyplomy tylko w formie elektronicznej. Czy w późniejszym czasie można zamówić wersje tradycyjną?

Odpowiedź:  Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia kursant otrzymuje bezpłatnie w formie elektronicznej zaświadczenie.  Opcjonalnie można zamówić dokumentację tradycyjną – na etapie wypełniania formularza dyplomowego.

Oczywiście istnieje zamówienie dokumentacji tradycyjnej w późniejszym czasie. 

Prosimy zatem o kontakt: ekursyonlinepl@gmail.com – podamy szczegóły na temat ceny i formy płatności.

Udostępnij i podziel się z innymi:
Czy mogę uzyskać zaświadczenie o nauce?

Odpowiedź:  Tak, jest taka możliwość. 

Informacja w sprawie zaświadczenia o nauce:

JEŻELI chce Pan(i) zaświadczenie o nauce w formie elektronicznej do kwoty łącznej należy doliczyć + 5 zł oraz przesłać swoje dane na:

zaswiadczenie.ekursyonline@gmail.com zatytułowany: ZAŚWIADCZENIE O NAUCE, imię i nazwisko, podając:

  • nazwę szkolenia,
  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • cel zaświadczenia np. na prośbę zainteresowanego / w celu przedłożenia do…

Koszt wystawienia zaświadczenia o nauce w formie elektronicznej: 5,00 zł.

Wzór zaświadczenia o nauce: WZÓR

Udostępnij i podziel się z innymi:

Udostępnij i podziel się z innymi: