PROGRAM SZKOLENIE PLUS


Wychodząc naprzeciw Państwa propozycjom i potrzebom uruchomiliśmy możliwość odbycia praktyki doskonalącej umiejętności i kompetencje.  Realizacja praktyki jest dodatkową możliwością (o charakterze fakultatywnym) i nie jest elementem obowiązkowym.

Po zrealizowaniu szkolenia i zdobycia podstawowego warsztatu teoretycznego w danej dziedzinie możesz uzupełnić ją o praktykę w wymiarze 40 godzin.  Połączenie specjalistycznego szkolenia z praktyką da Ci szerokie możliwości na rynku pracy.

 • Kończysz wybrane szkolenie według swoich zainteresowań oraz predyspozycji np. Asystent(ka) nauczyciela przedszkola;
 • Znajdujesz w swoim miejscu zamieszkania placówkę zgodną z profilem ukończonego szkolenia (dla wyżej wymienionego przykładu będzie to np. przedszkole);
 • Otrzymujesz od nas dokumenty pomocne w przyjęciu na praktykę ( m.in. skierowanie na praktykę oraz dzienniczek praktyk) w formie elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej przy zgłoszeniu na szkolenie;
 • Wszelkie szczegóły związane z odbyciem praktyki ustala się indywidualnie z przedstawicielem danej instytucji/placówki. Należy pamiętać, że wymiar praktyk to 40 godzin (w jakich dniach i jak będzie to rozplanowane leży w kwestii ustaleń między opiekunem a praktykantem);
 • Praktykant realizuje zadania zlecone przez opiekuna, prowadzi dzienniczek praktyk w którym spisuje swoje spostrzeżenia oraz uwagi;
 • Po zrealizowaniu całości praktyk – praktykant w formie zeskanowanej przesyła dokumenty z praktyk (dbamy o Twój czas i Twoje pieniądze!) i na tej podstawie zostają wystawione dokumenty – po zrealizowanej praktyce.
 • Drogą tradycyjną otrzymujesz od nas: dyplom ukończenia wybranego szkolenia, suplement do dyplomu który zostaje uzupełniony o wymiar zrealizowanych praktyk oraz dodatkowe zaświadczenie/opinię.

 • skierowanie na praktykę (ewentualnie umowa praktyk);
 • dzienniczek praktyk;
 • indywidualny program praktyk do ustalenia z Instytucją;
 • druk wzoru opinii dla Instytucji przyjmującej praktykanta.

DODATKOWE PYTANIA: 

e-mail: praktyki.ekursyonline@t.pl

telefon: 511 035 215

Udostępnij i podziel się z innymi: