Egzamin i certyfikacja

Egzamin składa się z dwóch części  i wszystkie zaliczane są online, w indywidualnym terminie wygodnym dla kursanta.

Informacje ogólne

 • TEST WIEDZY: składa się z części podstawowej (obowiązkowej dla każdej specjalności) oraz z części specjalnościowej.  Charakter egzaminu:
  część podstawowa składa się z: 10 pytań opisowych, 20 pytań jednokrotnego wyboru, pytań typu: tak/nie, prawda/fałsz oraz krótkich pytań otwartych.
  część specjalnościowa składa się: z 5 pytań – zarówno otwartych jak i zamkniętych.
  Łącznie do zdobycia: 50 punktów (próg zaliczenia to 50 % + 1 pkt, czyli minimum 26 pkt)
 • ESEJ: Ma za zadanie zastąpić rozmowę z Państwem i sposób myślenia. Esej ma mieć krótką formę minimum 1 do 3 stron A4 w której zawarta będzie Państwa analiza na wybrany temat na podstawie Państwa doświadczeń z życiowej i/lub zawodowej praktyki.

Temat: Pomoc emocjonalna – napisz o możliwościach jej zastosowania we współczesnym Świecie. Możesz odnieść się do wybranej grupy docelowej.

Więcej szczegółów po uzyskaniu dostępu do: Materiały szkoleniowe

Certyfikat Terapeuty Pomocy Emocjonalnej*

Aby uzyskać certyfikat terapeuty należy spełnić poniższe warunki:

 • Ukończenie Akademii Terapeuty Pomocy Emocjonalnej

a) zaliczenie testu wiedzy

b) przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej – esej

 • Wykształcenie minimum średnie (preferowane są osoby po ukończeniu szkół policealnych: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy)

Aby uzyskać certyfikat terapeuty specjalisty należy spełnić poniższe warunki:

 • Ukończenie Akademii Terapeuty Pomocy Emocjonalnej

a) zaliczenie testu wiedzy

b) przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej – esej

 • Posiadanie udokumentowanego wykształcenia – psychologicznego, pedagogicznego bądź terapeutycznego.  Preferowane są kierunki związane z pomocą drugiemu człowiekowi (w tym terapia zajęciowa: studia bądź studium policealne). Certyfikat II stopnia mogą uzyskać również osoby ze średnim wykształceniem (ważnymi czynnikami jest ukończony kierunek oraz doświadczenie zawodowe).
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej, psychologiczno-pedagogicznej. Wszystkie formy zdobywania doświadczenia zawodowe są ważne: praca, wolontariat, praktyki zawodowe.

Dodatkowe uwagi:

*Zarówno osoby z certyfikatem I i II stopnia uzyskują wpis na listę Poradnia Kryzysowa

**Osoby kończące szkolenie i posiadające certyfikat terapeuty mogą wystąpić o uzyskanie odrębnego certyfikatu terapeuty specjalisty – jeżeli spełnia wymagane warunki.